Pomaže li naše društvo migrantima u BiH ili ih odbacuje?

Da li naše društvo migrantima u BiH pomaže ili ih odbacuje? OŠ “Brčanska Malta” pokrenula je diskusiju u okviru Etos Inicijative.

Za migrante u Bosni i Hercegovini još uvijek nema adekvatnog rješenja. Bez ličnih dokumenata i mogućnosti da nastave put preko granica ostavljeni su da lutaju u tuđoj zemlji i preživljavaju na vodi i hrani volontera.

Kako pristupiti ovom problemu? Koja su idejna rješenja?

Bila je to tema diskusije u kojoj su ovih dana učestvovali učenici IV razreda OŠ “Brčanske Malte” povodom obilježavanja Dana Evrope.

Na pitanje kakav je njihov stav o migrantima u BiH složili su se da se nalaze u izrazito lošem položaju i da im je potrebna pomoć.

“Svi smo mi jednaki i svakome je potreban dom”, istaknula je Tajra – učenica ove škole, a njenu konstataciju podržali su i ostali učesnici diskusije.

U prilogu možete pogledati neke od fotografija koje su učenici napravili tokom učestvovanja u aktivnosti.

Diskusiju je vodila prof. Sadina Pačariz uz koordinaciju prof. Munevere Rahmanović – Hrbat, a realizovana je kao dio projekta Etos Inicijative koju provodi TPO Fondacija iz Sarajeva.