16 dana aktivizma: OŠ Brčanska Malta Tuzla

Ovogodišnja međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja bila je protkana šarolikim, marljivim i posvećenim radom učenika/ca, nastavnika/ca, pedagoga/ica i direktora/ica srednjih i osnovnih škola u BiH. TPO Fondacija je u saradnji sa 24 škole u BiH provela brojne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju i nasilju općenito. Što i kako se sve odvijalo u OŠ Brčanska Malta u Tuzli pogledajte u ovome videu.