Obiljezavanje Međunarodnog dana planina u OŠ Brčanska Malta Tuzla