3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u prostorijama škole “Brčanska Malta” Tuzla, obilježen je predavanjem i radionicom, a sve je propraćeno edukativnim filmom za djecu u okviru Razrednog vijeća trećih razreda. Aktivnost se realizira u okviru Etos inicijative TPO fondacije iz Sarajeva, a u povodom 16 Dana Aktivizma.U realizaciji prve faze ovog projekta učestvovale su učiteljica Zerina Dedajić i nastavnica Munevera Rahmanović Hrbat, kao voditeljice ove teme, a uz pomoć učiteljica Amine Mušanović i Rusmire Gazdić, razrednica učenika trećih razreda. Učenici trećih razreda su poslušali prezentaciju i aktivno učestvovali u radu. Veliki dojam na njih je ostavio i film na datu tematiku, te su nakon toga veoma aktivno učestvovali u radu dajući prijedloge za pomoć osobama u potrebi. Usvojeno znanje i prijedloge za pomoć su predočili i pedagogici škole, Saneli Hadžimehmedović, koja se, takođe, priključila realizaciji date teme.Djeca će svoje impresije napisati kroz literarne radove i poruke u kojima će navesti svoje ideje pomoći, te likovne radove. Za ponedjeljak je zakazan ZOOM sastanak sa roditeljima, učenicima i realizatorima projekta kako bi se nastavio rad na datu temu i realizaciju projekta. Ono što je veoma bitno kod realizacije teme je razvijanje empatije kod djece i želja za pomoći osobama u potrebi. Obilježavanjem ovog datuma se teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte društva.