Danas je u našoj školi realizovana prva aktivnost 16 Dana Aktivizma, kroz program Etos Inicijative koji realizuje TPO Fondacija Sarajevo.
Radionicu pod nazivom “Stop tišini” realizovala je učiteljica Mirela Husagić.
Ono što je zabrinjavajuće da djeca koja ne govore o nasilju suočavaju se sa napadom panike i aniksioznošću.
Nasilje je najrašireniji oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava (pravo na život, pravo na privatnost i porodični život, pravo na zaštitu dostojanstva, pravo na dom, pravo na slobodu izražavanja).
Učiteljica Mirela Husagić u uvodnom dijelu radionice pod nazivom “STOP TIŠINI” obavila je razgovor sa učenicima kroz pitanja šta je to nasilje i kome se ono moze dogoditi? Nakon educiranja učenika pročitala im je tvrdnje o nasilnom ponašanju, gdje su oni trebali da odgovore sa tačno/netačno. Izlaganjem panoa učenici su mogli da vide koje vrste nasilja postoje, kako ga prepoznati i koje korake trebaju preuzeti da bi se zaštitili. Na samom kraju učenici su odradili radionicu gdje su napisali/nacrtali kome bi se trebali obratiti u slučaju nasilja.

Koordinatorica projekta je profesorica Munevera Rahmanovic Hrbat.