Svjestki dan voda

Naši učenici su sa nastavnicom Sabinom Mahmutbegović i učiteljicom Aidom Suhonjić obilježili Svjetski dan voda.