“16 dana aktivizma”

“16 dana aktivizma”

OŠ “Brčanska Malta” realizovala je u okviru kampanje TPO Fondacije “16 dana aktivizma” radionicu na temu zahvalnosti, a k tome i radionicu o AIDS-u. Radionicu o AIDS-u, održanu u četvrtak 27.11., vodile su profesorica Almira Bećirović i pedagoginja škole Mevlida Nurkanović. Učenici 7. razreda imali su priliku da se na ovoj radionici informišu o spolno prenosivim bolestima i načinima prevencije. Nakon ove radionice, u ponedjeljak 02.12., realizovana je i radionica na temu zahvalnosti, koju su vodile prof. Ahmedina Purković i prof. Munevera Rahmanović – Hrbat. Učenici su na ovoj radionici pisali na razglednicama poruke zahvalnosti i ljubavi, koje su potom stavljali u kućicu koju je poklonila TPO Fondacija. Kućica sa razglednicama i dječijim porukama zahvalnosti postavljena je u učionicu, gdje učenici mogu – kada požele ili za tim osjete potrebu – čitati napisane poruke. Na taj način, među učenicima će kružiti poruke mira i podsjećati na važnost zahvalnosti, ne samo prema našim najbližima, nego i društvu i prirodi u cjelini.

Na protekloj radionici, održanoj u ponedjeljak 09.12.2019., prof. Lejla Šabanović je učenicima 8. razreda približila pojam ljudskih prava. Ovom prilikom, učenici su aktivno učestvovali u diskusiji o pravima i (ne)pridržavanju konvencije kojom se štite ljudska prava i temeljne slobode, te posljedicama i sankcijama koje mogu uslijediti usred nepoštivanja iste.

Afišom aktivnosti zaokruženo je učešće u kampanji, a kratak pregled realizovanih i radionica planiranih za naredni period, predstavio je prof. Dževad Avdić projektovanom prezentacijom u holu škole.