Obilježavanje Sedmice mira OŠ Brčanska Malta Tuzla

Obilježavanje Sedmice mira OŠ Brčanska Malta Tuzla – puštanje balona sa porukama mira.