Jezičko-književna olimpijada

U subotu 16.12.2017. godine je u Međunarodnoj osnovnoj školi u Tuzli održana “Jezičko-književna olimpijada”- takmičenje za učenike osnovnih škola TK-a. Takmičenje se odvijalo u tri kategorije: esej, debata i kratki film.
Naša škola je, pored škole domaćina, bila suorganizator ove značajne manifestacije. Pored angažmana naših nastavnika i menadžmenta u pripremi i organizaciji ovog važnog događaja za promociju maternjeg jezika, naše nastavnice su uzele učešće u komisijama za ocjenjivanje debatnih timova iz takmičenja na temu: “Elektronsko ili tradicionalno čitanje knjiga”.
No, još je značajnije da su naši učenici uzeli učešće u takmičarskom dijelu, i to u sve tri kategorije iz kojih su se takmičili učenici: esej, debata i kratki film.
Prijavili smo dva eseja koje su pisale naše učenice Jelena Pejić i Irma Jukić i dostojno predstavile sebe i školu.
Zapažen nastup imala je i naša debatna ekipa u sastavu: Iman Hurtić, Amar Galešić, Fatima Šahbegović i Ajla Kovčić.
Posebno predstavljanje u takmičarskom dijelu imala je naša filmska ekipa: Jusuf Salkanović, Aldin Bukvarević, Tarik Đozić, Malik Ramić, Jelena Pejić, Ema Kuluglić i Belma Zubović.
Slogan i naziv filma naših učenika u takmičarskom dijelu bio je “Jezik nas spaja, a ne razdvaja”. Film je, u veoma jakoj konkurenciji, osvojio odlično drugo mjesto. Mentor učenicima je bila nastavnica Sabina Jogunčić.
Tim za pripremu i organizaciju takmičenja iz naše škole su činili: direktor Mirsudin Pačariz i nast.Sabina Jogunčić, a u komisijama su učestvovale nastavnice: Safija Agić, Emina Hodžić, Munevera Rahmanović Hrbat i Sabina Isabegović.
Čestitamo svim našim učenicima i nastavnicama na uspješnom predstavljanju škole.