Izložba “Stećci Tuzlanskog kantona” u našoj školi

Izložba “Stećci Tuzlanskog kantona” u Osnovnoj školi. ” Brčanska Malta”.
Danas, 6.10.2017.godine, u holu naše škole je postavljena izložba na temu “Stećci Tuzlanskog kantona”. Učenici i nastavnici su imali priliku pogledati prekrasne panoe, kao i minijaturne eksponate stećaka i prezentaciju o stećcima, te prisustvovati predavanju u realizaciji gosp. Munise Kovačević, predstavnice JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Munisa Kovačević i Merima Žunić, predstavnice Zavoda su kazale da.se projekat realizovao tokom 2016.godine i da se nastavlja kroz prezentacije i predavanja u školama širom TK-a. 

Učenici 5.,7. i 9. razreda koji su prisustvovali izložbi i predavanju, a koji u okviru redovne nastave izučavaju sadržaje o stećcima, kao i nastavnici: Almira Bećirević, Almir Mušović, Munevera Rahmanović Hrbat, Munevera Rašidović, Amra Kuluglić, te direktor škole Mirsudin Pačariz i pedagoginja škole Mevlida Nurkanović, su veoma zadovoljni izložbom i pozitivnim iskustvima sa ove prezentacije.