Menu

Kategorija: Vijesti i obavještenja

12
avg 2019

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2019. godine

Matematika (4 časa) Tjelesni i zdravstveni odgoj Tehnički odgoj Njemački jezik Matematika (puna norma) Islamska vjeronauka Fizika Bosanski jezik

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

19
okt 2018

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27, Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu Odluke Školskog odbora od 28.09.2018.godine o ponovnom raspisivanju javnog poziva za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje škola […]

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

12
sep 2018

Ponovljenji javni poziv za izdavanje školske kuhinje

    Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27. Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje Br. 743 […]

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

23
avg 2018

Javni poziv za izdavanje školske kuhinje

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27. Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu člana 60. Pravila JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla iz Tuzle i čl.2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u […]

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

20
avg 2018

Rang lista kandidata nakon intervjua – Konkurs avgust 2018.

njemački bosanski TEHNIČKO 2018 MATEMATIKA PUNA NORMA MATEMATIKA 4 ČASA FIZIKA 2018 vjeronauka tjelesni

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

10
avg 2018

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2018. godine

Bosanski, hrvatski i srpski jezik Fizika Islamska vjeronauka Matematika (4 časa) Matematika (puna norma) Nepotpuna dokumentacija za obje pozicije za matematiku Njemački jezik Osnove tehnike i informatike Tjelesni i zdravstveni odgoj

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

05
sep 2017

Konačne rang liste kandidata po konkursu od 17.08.2017.

Konačne rang liste kandidata po konkursu od 17.08.2017. možete vidjeti u priloženim dokumentima čiji su linkovi u nastavku.

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

25
avg 2017

Rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove ponovljenog Konkrsa od 17.08.2017.

EDUKATOR NOVI 2017 razredna nastava novi RANG-LISTA-ISLAMSKA VJERONAUKA 2017 NOOOVI RANG LISTA KANDIDATA MATEMATIKA- avg_2017 NOVA RANG LISTA KANDIDATA FIZIKA- avg_2017 NOOVI

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

13
avg 2017

Konkursi, avgust 2017.

KIONKURS RAZREDNA NASTAVA 2017 RANG LISTA KANDIDATA – EDUKATORI 2017 avg_2017 EXCEL RANG LISTA KANDIDATA FIZIKA- avg_2017EXCEL RANG LISTA MATEMATIKA 2017 RANG-LISTA-ISLAMSKA VJERONAUKA 2017

Category: Vijesti i obavještenja

Tags: