Category: Škola

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2019. godine

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2019. godine

Matematika (4 časa) Tjelesni i zdravstveni odgoj Tehnički odgoj Njemački jezik Matematika (puna norma) Islamska vjeronauka Fizika Bosanski jezik

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje 0

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27, Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu Odluke Školskog...

Ponovljenji javni poziv za izdavanje školske kuhinje 18

Ponovljenji javni poziv za izdavanje školske kuhinje

    Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27. Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu...

Javni poziv za izdavanje školske kuhinje 0

Javni poziv za izdavanje školske kuhinje

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27. Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu člana...

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2018. godine 0

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2018. godine

Bosanski, hrvatski i srpski jezik Fizika Islamska vjeronauka Matematika (4 časa) Matematika (puna norma) Nepotpuna dokumentacija za obje pozicije za matematiku Njemački jezik Osnove tehnike i informatike Tjelesni i zdravstveni odgoj