„Veliki svijet se slomio na malim dječjim leđima“ – učenici na ETOS radionici o učincima pandemije na njihovo mentalno zdravlje i socijalizaciju

Aktivnosti projekta „Umjetnost i razumijevanje dijaloga kroz direktnu i online komunikaciju“, koji je otpočeo u maju ove godine, polako se privode kraju. Protekla radionica, održana u petak 13.11.,  naročito se istakla prema realizovanim ciljevima i diskusiji tokom koje su učenici uvezanih škola prokomentarisali trenutnu situaciju nastalu uslijed pandemije, te kako su zapravo na njih utjecale…