16 dana aktivizma: OŠ Brčanska Malta Tuzla

Ovogodišnja međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja bila je protkana šarolikim, marljivim i posvećenim radom učenika/ca, nastavnika/ca, pedagoga/ica i direktora/ica srednjih i osnovnih škola u BiH. TPO Fondacija je u saradnji sa 24 škole u BiH provela brojne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju i nasilju općenito. Što i…

Škola je osnovana 30. augusta 1973. godine pod nazivom OŠ “Sedam sekretara SKOJ-a” i to taj naziv je zadržala sve do 1993. godine kada je promijenila u ime OŠ “Brčanska Malta“. Školsko područje obuhvata dvije mjesne zajednice i to: MZ Brčanska Malta i MZ Novi Grad I. Najduže ulice našeg školskog područja su: Ul. Armije R…