Projekat “Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece”

U okviru projekta “Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području Grada Tuzle” u utorak, 11. juna u našoj školi je održana pokazna vježba evakuacije za slučaj požara ili druge nepogode. Nakon uključivanja zvučnog signala za uzbunu učenici su u kratkom roku napustili objekat škole prema ranije utvrđenom planu evakuacije. U veoma kratkom vremenskom roku u školsko dvorište stigli su i tuzlanski vatrogasci koji su izveli pokaznu vježbu spašavanja ugrožene osobe-evakuaciju iste kroz prozor sa drugog sprata škole. Sa velikim interesovanje učenici su pratili akciju vatrogasaca Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla. Sve je medijski pratila RTV 7 Tuzla. Koordinator u ovoj aktivnosti je bila Mevlida Nurkanović, pedagoginja škole.

You may also like...