Obilježavanje dječije nedjelje

Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju: „Malo srce“, u saradnji sa našom školom, učestvovalo će u realizacji projekta „Obilježavanje dječije nedjelje“ 04.10. 2017.godine u našoj školi. Cilj posjete je: sklapanje prijateljstava, pozitivno prihvatanje djece i osoba sa smetnjama, razvijanje osjećaja podrške i razumijevanja prema djeci sa razvojnim teškoćama, razvijanje humanog odnosa prema društvu, prihvatanje različitosti, upoznavanje učenike sa vrstama smetnji , problemima i načinom i mogućnostima pružanja pomoći osabama sa teškoćama. Inkluzivni dan 04.10.2017.godine obilježen je realizacijom likovne radionice za djecu sa teškoćama u razvoju i učenike 5A, 5B i 5C razreda, na temu: „Predrasude i tolerancija“.

Za realizaciju ovih aktivnosti, uz članove Udruženja, zaslužne su nastavnice: Hasić Merima, Duvnjaković Svetlana, Munevera Rašidović, Rahmanović Hrbat-Munevera te pedagoginja škole Mevlida Nurkanović.
Zahvaljujemo članovima Udruženja “Malo srce” na posjeti i želimo im puno uspjeha u daljem radu.

About the author