Menu

Mjesec: August 2018.

23
avg 2018

Javni poziv za izdavanje školske kuhinje

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON GRAD TUZLA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla Miroslava Krleže 27. Tuzla e-mail:b.malta @bih.net.ba Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992   Na osnovu člana 60. Pravila JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla iz Tuzle i čl.2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u […]

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

20
avg 2018

Rang lista kandidata nakon intervjua – Konkurs avgust 2018.

njemački bosanski TEHNIČKO 2018 MATEMATIKA PUNA NORMA MATEMATIKA 4 ČASA FIZIKA 2018 vjeronauka tjelesni

Category: Vijesti i obavještenja

Tags:

10
avg 2018

Lista kandidata prijavljenih na Konkurs avgust 2018. godine

Bosanski, hrvatski i srpski jezik Fizika Islamska vjeronauka Matematika (4 časa) Matematika (puna norma) Nepotpuna dokumentacija za obje pozicije za matematiku Njemački jezik Osnove tehnike i informatike Tjelesni i zdravstveni odgoj

Category: Vijesti i obavještenja

Tags: