Mjesec: Decembar 2016.

Škola je osnovana 30. augusta 1973. godine pod nazivom OŠ “Sedam sekretara SKOJ-a” i to taj naziv je zadržala sve

Category: Ukratko o školi

Tags: