Menu

Kategorija: Ukratko o školi

10
dec 2016

Škola je osnovana 30. augusta 1973. godine pod nazivom OŠ “Sedam sekretara SKOJ-a” i to taj naziv je zadržala sve do 1993. godine kada je promijenila u ime OŠ “Brčanska Malta“. Školsko područje obuhvata dvije mjesne zajednice i to: MZ Brčanska Malta i MZ Novi Grad I. Najduže ulice našeg školskog područja su: Ul. Armije R […]

Category: Ukratko o školi

Tags: