Category: Ukratko o školi

Škola je osnovana 30. augusta 1973. godine pod nazivom OŠ “Sedam sekretara SKOJ-a” i to taj naziv je zadržala sve do 1993. godine kada je promijenila u ime OŠ “Brčanska

Category: Ukratko o školi

Tags: